Page 3 - AP program 2015 - Krødsherad kommune
P. 3

Krødsherad - en kommune for framtida
Det er Krødsherad Arbeiderparti sitt mål at kommunen skal bestå som egen kommune, være veldrevet og ha en sunn økonomi. Det kommunale tjenestetilbudet må optimaliseres og tilpasses slik at vi i framtida framstår som en attraktiv kommune å bo i. Krødsherad kommune er fremdeles en av bygdas viktigste arbeidsplasser. Viktige områder for innbyggerne, som omsorg og oppvekst, er blitt utsatt for utallige nedskjæringer.
Dette er en konsekvens av en politikk hvor man ikke ønsker å vurdere eiendoms-skatt. Arbeiderpartiet skal, gjennom innføring av eiendomsskatt, sørge for en robust økonomi uten gjentatte kutt i alle sektorer og stadig færre hender til å utføre oppgavene. Et bunnfradrag skal sørge for en sosial profil for fastboende innbyggere. I dette programmet vil vi vise at Krødsherad Arbeiderparti er i stand til å utgjøre en forskjell:
Vi vil bygge videre på begge tettsteder sin egenart, og sørge for at barneskole opprettholdes på begge steder. Disse skal rustes opp til moderne, fleksible skoler, tilpasset dagens pedagogikk.
Krødsherad Arbeiderparti skal sørge for at kommunen ansetter en næringssjef, som vil sørge for et habilt og grundig næringsarbeid, også med fokus på andre områder enn turisme. Varige arbeidsplasser er alltid viktig for Arbeiderpartiet.
Vi vil ikke gjennomføre bygging av en renseløsning for kloakk på Krøderen uten å ha utredet alternativ på Noresund. Dersom det er teknisk og økonomisk forsvarlig, vil vi stanse utredning og reversere eventuelle vedtak om bygging av renseløsning på Krøderen.
Arbeiderpartiet skal sørge for at vårt lokale E-verk ikke selges ut, men forblir kommunens eiendom, på samme måte som med vår andel i Ramfoss Kraftlag.
Krødsherad trenger en ny politisk ledelse, Arbeiderpartiet er klar til å ta ansvar for innbyggernes beste. Gjennom vårt brede kontaktnett til sentrale organer har vi større forutsetninger for å nå fram. Vi vil bruke alle aktuelle arenaer for å lykkes med å fremme Krødsherads synspunkter og påvirke avgjørelser.
Et eksempel er offentlig kommunikasjon til og fra bygda. Vi vil jobbe for etablering av tilførselsbusser til et av knutepunktene for offentlig kommunikasjon rundt oss for å gjøre bygda mer tilgjengelig for pendling/reise.
Godt valg
Programkomiteen
3


   1   2   3   4   5